MOW

Idź do spisu treści

Menu główne:

Szanowni Państwo,
zapraszam na konferencję poświęconą problemowi KONTROLI UKS i związanych z nimi zwrotów należności za wychowanków skierowanych, lecz niedporowadzonych. W listopadzie 2016 roku odbyły się 2 sprawy sądowe: w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie i Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Sentencje obu wyroków wykazują, iż wychowankiem jest już nieletni skierowany do ośrodka i należy się na niego finansowanie.
Na spotkaniu zostaną zaprezentowane oba wyroki (czekamy na ich pisemne uzasadnienie). W Polsce, w systemie prawnym, nie obowiązują precedensy, ale taka interpretacja dokonana zwłaszcza przez Naczelny Sąd Administracyjny powinna ułatwić kolejne postępowania przez sądami. Dla samorządów i innych podmiotów prowadzących placówki obydwa wyroki będą podstawą do składania odwołań od decyzji w sprawie zwrotów subwencji wydawanych przez Ministra Finansów. Konferencja pozwoli nam na wymianę informacji dotyczących aktualnej sytuacji związanej z kontrolami UKS a także określenie wspólnego stanowiska wobec Ministerstwa Finansów i strategii dalszego postępowania.
W trakcie konferencji zaplanowane jest wystąpienie przedstawicieli ORE. Będziemy również rozmawiać na temat reformy oświaty. Szczegółowy program wkrótce na stronie.
Proszę przekazać informację o spotkaniu do swoich samorządów.

Sławomir Moczydłowski
dyrektor MCEiRS w Goniądz

  • 27 TYCZNIA 2017 ROKU GODZINA 11.00. UCZELNIA ŁAZARSKIEGO ul. Świeradowska 43. Aula 38. W tym samym miejscu, gdzie w kwietniu odbyło się spotkanie z Panią Minister Anną Zalewską. 
  • Informacje nt. kosztów, dojazdu i procedury zgłaszania są w ZAKŁADCE ZGŁOSZENIA.


  • Na stronie w zakładce DOKUMENTY są materiały związane z prowadzonymi kontrolami UKS w sprawie "nienależnie wg UKS" pobranej subwencji na wychowanków skierowanych, ale niedoprowadoznych.  
  • Materiały wymagają logowania. LOGIN -mow, HASŁO -proszę o kontakt. 
     
Konferencja przedstawicieli samorządów i dyrektorów MOW 12.04.2016 z udziałem Pani Minister Anny Zalewskiej
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego